Besluit mandaat, volmacht en machtiging beschermd wonen en opvang 2020-2021

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Besluit mandaat, volmacht en machtiging beschermd wonen en opvang 2020-2021

Besluit mandaat, volmacht en machtiging beschermd wonen en opvang 2020-2021

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 19-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 10 december 2019 besloten om mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan het college van de gemeente Venlo in het kader van Beschermd wonen en opvang in de periode 2020-2021. In het besluit staan de bevoegdheden nader gespecificeerd. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Noud Kessels van het team Samenleving Sociaal.

Te downloaden: