Besluit mandaat, machtiging en volmacht voor contractmanagers

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Besluit mandaat, machtiging en volmacht voor contractmanagers

Besluit mandaat, machtiging en volmacht voor contractmanagers

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 05-09-2019

Op 2 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert besloten om in het kader van de afspraken rondom uitvoering van jeugdhulp vanaf het contractjaar 2020 voor de uitvoering van de functie ’contractmanager’ in het kader van het Sociaal Domein (Wmo en Jeugdwet) Midden Limburg West mandaat, machtiging en volmacht te verlenen, aan J.J.M. Verheesen en A.M.P. Raemaekers en ter hun vervanging A.H. Poell en J. Brouwer.