Besluit beschermd wonen en opvang

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Besluit beschermd wonen en opvang

Besluit beschermd wonen en opvang

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 19-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 10 december 2019 besloten om het ‘Besluit beschermd wonen en opvang’ vast te stellen. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020. Op dat moment wordt het ‘Besluit beschermd wonen en opvang Nederweert 2018’ ingetrokken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Noud Kessels van het team Samenleving Sociaal.                  

Te downloaden: