Benoemingstermijn van de voorzitter dan wel een lid van de commissie bezwaarschriften

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Benoemingstermijn van de voorzitter dan wel een lid van de commissie bezwaarschriften

Benoemingstermijn van de voorzitter dan wel een lid van de commissie bezwaarschriften

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 07-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Op 26 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders, vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van de voorzitter dan wel een lid van de commissie bezwaarschriften, het volgende besloten:

  • De heer mr. L.A. Pronk te herbenoemen als voorzitter van de commissie bezwaarschriften van de algemene, sociale en personele kamer van 1 januari 2020 t/m 31 december 2023.
  • Mevrouw mr. B.A. Spaninks te herbenoemen als lid van de algemene kamer en plaatsvervangend lid sociale kamer en plaatsvervangend voorzitter van de algemene en sociale kamer van de commissie bezwaarschriften van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team AJBZ.