Beleidsregel cumulatief toetsen fijn stof uit veehouderijen Nederweert

Home > Bekendmakingen > Beleidsregels > Beleidsregel cumulatief toetsen fijn stof uit veehouderijen Nederweert

Beleidsregel cumulatief toetsen fijn stof uit veehouderijen Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 18-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2018 de beleidsregel cumulatief toetsen fijn stof uit veehouderijen Nederweert vastgesteld. Deze beleidsregel ziet er op toe dat bij toetsing van de fijn stof concentratie uit een veehouderij ook de omliggende veehouderijen gedetailleerd in de berekening worden meegenomen. De beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking. U kunt de beleidsregel en de daarbij behorende instructie onderstaand downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerda Louwers van de gemeente, tel. (0495) 677 111.