Beleidsnotitie Huisvesting internationale werknemers 2020 gemeente Nederweert

Home > Bekendmakingen > Beleidsregels > Beleidsnotitie Huisvesting internationale werknemers 2020 gemeente Nederweert

Beleidsnotitie Huisvesting internationale werknemers 2020 gemeente Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 17-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De gemeenteraad van Nederweert heeft op 26 mei 2020 de ‘Beleidsnotitie Huisvesting internationale werknemers 2020 gemeente Nederweert’ vastgesteld. Het beleid richt zich op het huisvestingsvraagstuk van tijdelijke internationale werknemers die niet de intentie hebben om zich structureel te vestigen in Nederweert. Het biedt ruimte om in de lokale vraag te voorzien, stelt randvoorwaarden voor kwalitatief goede huisvesting en houdt rekening met aspecten van leefbaarheid en ondermijning. De beleidsnotitie vervangt de ‘Nota Huisvesting Arbeidsmigranten Nederweert’ uit 2010. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Winand Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek, tel. (0495) 677 111.