Banendijk 5, veranderen varkenshouderij (UV 20190130)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning voorgenomen (uitgebreid) > Banendijk 5, veranderen varkenshouderij (UV 20190130)

Banendijk 5, veranderen varkenshouderij (UV 20190130)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 13-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034SV5

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 14 februari t/m 26 maart 2020 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Onder download vindt u ons besluit met de bijbehorende stukken, met uitzondering van het akoestisch onderzoek. Dit kunt u op afspraak in het gemeentehuis inzien.