Banendijk 4, veranderen rundveehouderij (UV 20180183)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Banendijk 4, veranderen rundveehouderij (UV 20180183)

Banendijk 4, veranderen rundveehouderij (UV 20180183)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 25-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034SV4

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit (UV 20180183).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 26 juli t/m 5 september 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 6 september 2019 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.