Banendijk 4, veranderen rundveehouderij (UV 20180183)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning voorgenomen (uitgebreid) > Banendijk 4, veranderen rundveehouderij (UV 20180183)

Banendijk 4, veranderen rundveehouderij (UV 20180183)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 06-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034SV4

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 7 juni t/m 18 juli 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Onder download vindt u ter informatie de bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.