Baldessenweg 1, verbouwen woning (OV 20200107) (13-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Baldessenweg 1, verbouwen woning (OV 20200107) (13-07-2020)

Baldessenweg 1, verbouwen woning (OV 20200107) (13-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 16-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034RN

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: