Arishoek 1, brandveilig in gebruik nemen van een kinderdagverblijf (UV 20160134)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Arishoek 1, brandveilig in gebruik nemen van een kinderdagverblijf (UV 20160134)

Arishoek 1, brandveilig in gebruik nemen van een kinderdagverblijf (UV 20160134)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-03-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RP1

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit (UV 20160134).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 24 maart t/m 4 mei 2017 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 8 mei 2017 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen, telefoonnummer (0495) 677 111.

Te downloaden: