Arishoek 1, brandveilig in gebruik nemen kinderdagverblijfgebouw (UV 20190049)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning voorgenomen (uitgebreid) > Arishoek 1, brandveilig in gebruik nemen kinderdagverblijfgebouw (UV 20190049)

Arishoek 1, brandveilig in gebruik nemen kinderdagverblijfgebouw (UV 20190049)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 20-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RP1

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 21 juni t/m 1 augustus 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Meer informatie over de procedure. Bellen kan ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Onder download vindt u ter informatie de bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.