Anterieure overeenkomst Paulus Holtenstraat 20 Nederweert

Home > Bekendmakingen > Ter inzage > Anterieure overeenkomst Paulus Holtenstraat 20 Nederweert

Anterieure overeenkomst Paulus Holtenstraat 20 Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ter inzage
Publicatiedatum: 12-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het college van de gemeente Nederweert maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 24 december 2019 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1 Wro heeft gesloten voor de realisatie van een levensloopbestendige woning aan de Paulus Holtenstraat 20 in Nederweert. Een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst wordt ter inzage gelegd. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunt u geen zienswijzen of bezwaren indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chrit Damoiseaux van team Samenleving Fysiek.