Americana Village 2019

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Americana Village 2019

Americana Village 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 18-07-2019

De Stichting Americana Village uit Nederweert is van plan op 14 en 15 september 2019 Americana Village 2019 te organiseren. Daarom zijn de volgende verkeersmaatregelen nodig.

Op zaterdag 14 september van 07.00 tot 01.00 uur wordt het Raadhuisplein gebruikt voor de opbouw van het Main Square en ’s avonds voor live muziek. Hiervoor zijn geen verkeersmaatregelen nodig.

Van zaterdag 14 september van 17.00 tot zondag 15 september om 21.00 uur wordt de parkeerplaats aan de Loverstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Op zondag 15 september van 07.00 uur tot 21.00 uur worden de volgende maatregelen ingesteld:

 • Afsluiten voor alle verkeer behalve voetgangers:
  • Kerkstraat tussen de Brugstraat en de kerk
  • Burg. Hobusstraat van Raadhuisplein naar de Kerkstraat;
  • Burg. Hobusstraat ten noorden van Jan Linders tot Kerkstraat (eenrichtingverkeer-afsluiten); (parkeerplaatsen direct voor het pand Jan Linders en een gedeelte van de parkeerplaatsen voor de groepspraktijk blijven open voor bezoekers supermarkt.)
  • verbindingspad tussen de Schoolstraat en de Kerkstraat (langs de kerk)
  • Lambertushof tussen de parkeerplaatsen bij (voormalige) Jan Linders en de Kerkstraat
  • Lindanusstraat
  • St. Lambertusstraat tussen ingang parkeerplaats Jumbo en Brugstraat
  • Brugstraat
  • Geenestraat tussen de Brugstraat en de Florastraat
  • Loverstraat tussen de Geenestraat en de Paulus Holtenstraat
  • Raadhuisplein en straat Raadhuisplein
  • Lindenstraat tussen Acaciastraat en Geenestraat
  • Brug 15
  • St. Rochusstraat tussen Brug 15 en café De Schans
  • Julianastraat ter hoogte van café De Schans;
  • Park de Heerlijkheid tussen de Beatrixstraat en Brug 15
  • Steer tussen St. Rochusstraat en het viaduct
  • Parkeerplaats tussen het gemeentehuis en pand Wijen
  • Parkeerplaats Loverstraat bij het gemeentehuis (staat al vermeld)
  • Parkeerplaats tussen pand Wijen en pand (voormalig) Poell
  • Parkeerplaats bij Florence en Aldi
 • Opheffen van eenrichtingsverkeer van de Paulus Holtenstraat tussen het Burg. Spiertzplein en de Kerkstraat voor doorgang voor aanwonenden
 • Instellen van parkeerverbod voor wisselende zijden van de Acaciastraat en voor beide zijden in de Paulus Holtenstraat tussen de Loverstraat en de Florastraat
 • Verbod voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen om elkaar onderling in te halen:
  •  Loverstraat, gedeelte van het wegvak Azaleastraat-Paulus Holtenstraat
  •  Lindenstraat, gedeelte van het wegvak Populierenstraat-Eikenstraat
 • Invoeren van maximumsnelheid van 30 km/per uur:
  • Loverstraat, gedeelte van het wegvak Azaleastraat-Paulus Holtenstraat
  • Lindenstraat, gedeelte van het wegvak Populierenstraat-Eikenstraat

Bij de oversteek van de N266 (van de Brugstraat naar Brug 15) moeten beroepsverkeersregelaars aanwezig zijn. De verkeersregelinstallatie (VRI) wordt tijdelijk (door de provincie) uitgezet.

Op de provinciale weg N266 worden borden geplaatst om het verkeer attent te maken op de afsluiting van Brug 15 en Brugstraat. De voorsorteervakken worden met schildjes afgezet.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 19 juli t/m 29 augustus 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift moet worden ingediend via het formulier op www.nederweert.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op vermelde site voor de precieze voorwaarden.
Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met Winand Bijlmakers van het team Samenleving fysiek.