Amaliastraat ongenummerd, bouwen woning (OV 20170111) (13-07-2017)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Amaliastraat ongenummerd, bouwen woning (OV 20170111) (13-07-2017)

Amaliastraat ongenummerd, bouwen woning (OV 20170111) (13-07-2017)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 20-07-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: