Aluminiumstraat 7, uitbreiden bedrijfspand (OV 20190017) (24-01-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Aluminiumstraat 7, uitbreiden bedrijfspand (OV 20190017) (24-01-2019)

Aluminiumstraat 7, uitbreiden bedrijfspand (OV 20190017) (24-01-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 31-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031TT7

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.

Te downloaden: