Alexiastraat ongenummerd, bouwen 9 woningen (OV 20200105) (13-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Alexiastraat ongenummerd, bouwen 9 woningen (OV 20200105) (13-07-2020)

Alexiastraat ongenummerd, bouwen 9 woningen (OV 20200105) (13-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 16-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie

Te downloaden: