Afwegingskader constructieve veiligheid van bouwsels bij een aanvraag voor een evenementenvergunning gemeente Nederweert 2019

Home > Bekendmakingen > Beleidsregels > Afwegingskader constructieve veiligheid van bouwsels bij een aanvraag voor een evenementenvergunning gemeente Nederweert 2019

Afwegingskader constructieve veiligheid van bouwsels bij een aanvraag voor een evenementenvergunning gemeente Nederweert 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 14-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2019 het beleidsstuk ‘Afwegingskader constructieve veiligheid van bouwsels bij een aanvraag voor een evenementenvergunning gemeente Nederweert 2019’ vastgesteld. In het beleid wordt het afwegingskader geformuleerd op basis waarvan op een verantwoorde wijze (beheersbaar risico) het veilig gebruik van bouwsels bij evenementen kan worden nagestreefd en een vergunning kan worden verleend. Het beleid treedt in werking op de dag na bekendmaking. U kunt het beleid digitaal raadplegen op www.overheid.nl en www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij het team AJBZ.