Aerthijsplein 3, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019020)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Aerthijsplein 3, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019020)

Aerthijsplein 3, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 11-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035AS3

De meldingsformulieren zijn op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.