Aanwijzingsbesluit

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 13-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 4 februari 2020 besloten om mevrouw M.H. de Corti aan te wijzen als heffingsambtenaar en de overige juristen werkzaam bij team AJBZ aan te wijzen als plaatsvervangend heffingsambtenaar voor gemeentelijke belastingen. Het aanwijzingsbesluit heeft betrekking op het heffen, en het behandelen van bezwaar- en beroepschriften van: leges, rioolaansluitrecht en lijkbezorgingsrechten. Verder is besloten om het aanwijzingsbesluit van 25 juni 2018 in te trekken. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team AJBZ.