Aanwijzingsbesluit

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 31-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 22 oktober 2019 besloten om voor de hierna genoemde bevoegdheden mandaat en volmacht te verlenen aan regionaal contractmanager/inkoopadviseur Jeugdhulp en Wmo, de heer O. Ramos Antonio en diens vervanger J. Brouwer, onder de hierna genoemde voorwaarden:

  • mandaat van het college van burgemeester en wethouders ex artikel 160, lid 1 onder e van de Gemeentewet tot een privaatrechtelijke rechtshandeling van de gemeente te besluiten over:
    • het voeren van de onderhandelingen met aanbieders over de HbH-tarieven voor contractjaar 2020
    • het overeenkomen van de HbH-tarieven voor het contractjaar 2020, binnen de vastgestelde onderhandelingskaders
  • machtiging door de burgemeester ex artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet voor het vertegenwoordigen van de gemeente (ondertekening) betreffende de hiervoor genoemde bevoegdheid

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Noud Kessels van het team Samenleving Sociaal.