Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar

Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 03-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, gelet op artikel 231 lid 2 sub e, van de Gemeentewet en artikel 1:2 van de CAR - UWO en gelet op artikel 231, lid 2, sub d, van de Gemeentewet, op 18 december 2018 hebben besloten om het aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar vast te stellen. Met de inwerkingtreding van dit besluit zijn de personen die werkzaam zijn bij Cannock Chase aangewezen als belastingdeurwaarder en onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen en is hen mandaat verleend voor de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2019. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien bij Michelle Sniekers van het team Financiƫn.