Aanwijzing invorderingsambtenaar

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzing invorderingsambtenaar

Aanwijzing invorderingsambtenaar

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 19-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2020 besloten om de functionaris Adviseur en vakspecialist Financiën I Controller aan te wijzen als invorderingsambtenaar voor gemeentelijke belastingen. Het aanwijzingsbesluit heeft betrekking op de invordering van de gemeentelijke belastingen die niet zijn overgedragen aan en worden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Financiën.