Aanwijzing gemeentelijke deurwaarder

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzing gemeentelijke deurwaarder

Aanwijzing gemeentelijke deurwaarder

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 04-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 2 juli 2019 besloten om de heren M.H.H. Sampers, P.L.J. van den Broek, R.J.A. Claessen, M.J. Hodiamont en H.P.M. Koenen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar. Ook is besloten om bovengenoemde personen tevens aan te wijzen als gemeentelijke deurwaarder voor de volgende belastingen: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, hondenbelasting, onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en toeristenbelasting. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Het besluit is in te zien bij de infobalie van het gemeentehuis.