Aanwijzing gemeentelijk heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzing gemeentelijk heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar

Aanwijzing gemeentelijk heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 04-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 2 juli 2019 besloten om de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar. Ook is besloten om de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te wijzen als WOZ-ambtenaar en tevens als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar voor de volgende belastingen: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, hondenbelasting, onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en toeristenbelasting. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Het besluit is in te zien bij de infobalie van het gemeentehuis.