Aanwijzing Chief Information Security Officer (CISO) en Privacy Officer (PO)

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzing Chief Information Security Officer (CISO) en Privacy Officer (PO)

Aanwijzing Chief Information Security Officer (CISO) en Privacy Officer (PO)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 06-06-2019

Burgemeester en wethouders hebben op 21 mei 2019 besloten om mevrouw A. Peters aan te wijzen als Chief Information Security Officer (CISO) en Privacy Officer (PO). Verder is besloten om het eerdere aanwijzingsbesluit van 25 juli 2018 in te trekken. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Informatievoorziening.