Aanpassen parkeren van de kern Nederweert

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen voorgenomen permanente > Aanpassen parkeren van de kern Nederweert

Aanpassen parkeren van de kern Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 22-12-2016
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders zijn van plan (volgens ontwerpbesluit 1117_1_1 (C)) om een vijftal kortparkeerplaatsen in de Kerkstraat (nabij Hubo/Poell) aan te leggen en daarvoor kortparkeren (30 minuten) in te stellen van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur. Daarnaast is het college van plan om de ingestelde parkeerschijfzones voor een gedeelte van de Paulus Holtenstraat, Brugstraat en Kerkstraat voor kortparkeren (30 minuten) te beperken door hier kortparkeren in te stellen van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur. De overige ingestelde parkeerschijfzones in het centrum van Nederweert worden ingesteld voor de duur van 2 uur van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur. Het college is ook van plan om de parkeerschijfzone in de Burg. Van Udenstraat tussen Brugstraat en Burg. Van Udenstraat 6 op te heffen. De eerder genomen besluiten die (op onderdelen) betrekking hebben op parkeerverboden/-zones in de kern Nederweert, komen te vervallen nadat deze voorgenomen maatregelen definitief zijn.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 23 december 2016 t/m 2 februari 2017, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Samenleving. Voor meer informatie kunt u ook bellen met Winand Bijlmakers van bovenstaand team, telefoonnummer (0495) 677 111.