6e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-fijnstof

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan vaststelling partiële herziening > 6e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-fijnstof

6e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-fijnstof

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 24-10-2019

De gemeenteraad heeft op 8 oktober 2019 voor het buitengebied van de gemeente Nederweert een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert vastgesteld. Het vastgestelde plan gaat over evenementen, een parkeerregeling, ondergrondse kadaverkoelingen en een actualisatie van de landschapselementen. Het plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan. Dit komt doordat het deel over fijnstofknelpunten is verwijderd en de kaart met de actualisatie van landschapselementen is toegevoegd.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 25 oktober t/m 5 december 2019, bij de infobalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0946.BPbgbpartherz6e-VA01). Tegen het ontwerpplan is een zienswijze ingediend.

Beroep is mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend. Beroep is ook mogelijk voor belanghebbenden op gewijzigde onderdelen van het plan. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, adres Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Esther van der Linden van het team Samenleving fysiek.