6e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-fijnstof

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan partiële herziening > 6e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-fijnstof

6e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-fijnstof

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 27-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

6e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-fijnstof. Voor het buitengebied van de gemeente Nederweert is een ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert ter inzage gelegd. Het ontwerpplan gaat over agrarische fijnstofknelpunten. Dat wil zeggen: veehouderijen waarvan de emissie de normen voor fijnstof overschrijdt. Het ontwerpplan regelt dat die bedrijven moeten voldoen aan de norm als ze groeien in dieraantallen of wisselen van huisvestingssysteem (NL.IMRO.0946.BPbgbpartherz6e-ON01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 28 juni t/m 8 augustus 2019, bij de infobalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Esther van der Linden van het team Samenleving fysiek. Met haar kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.