5e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-Geitenhouderijen

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan partiële herziening > 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-Geitenhouderijen

5e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-Geitenhouderijen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 18-07-2019

5e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-Geitenhouderijen. Op 9 juli 2019 is een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert vastgesteld. Het plan gaat over het beperken van de mogelijkheden om geitenhouderijen op te richten, die in het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert zeer ruim aanwezig waren. De drie bestaande geitenhouderijen in de gemeente worden gemaximeerd op hun huidige bedrijfsvoering (NL.IMRO.0946.BPbgbpartherz2019-VA01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 19 juli t/m 29 augustus 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het bestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Er zijn zienswijzen ingediend tegen het ontwerpplan. Naar aanleiding hiervan is het plan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen de regels, op het onderwerp mestopslag, de verbeelding wat betreft de begrenzing van de plancontour en de toelichting. Beroep is mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend. Beroep is ook mogelijk voor belanghebbenden op gewijzigde onderdelen van het plan. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Esther van der Linden van het team Samenleving fysiek.