5e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-Geitenhouderijen

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan partiële herziening > 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-Geitenhouderijen

5e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-Geitenhouderijen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 14-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

5e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert-Geitenhouderijen. Voor het buitengebied van de gemeente Nederweert is een ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert ter inzage gelegd. Het ontwerpplan gaat over het beperken van de mogelijkheden om geitenhouderijen op te richten, die in het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert zeer ruim aanwezig waren. De drie bestaande geitenhouderijen in de gemeente worden gemaximeerd op hun huidige bedrijfsvoering.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 15 maart t/m 25 april 2019, bij de infobalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0946.BPbgbpartherz2019-OW01).

Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Esther van der Linden van het team Samenleving fysiek. Met haar kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.