Bekendmakingen

Home > Bekendmakingen

Bekendmakingen

E-mailservice

De bekendmakingen uit uw buurt kunt u via e-mail ontvangen. Door een profiel aan te maken met de e-mailservice ontvangt u wekelijks de bekendmakingen van de gemeente Nederweert. Omdat deze service u wordt geboden via www.overheid.nl, kunt u zich desgewenst ook aanmelden voor de bekendmakingen van provincie en waterschappen. Daarvoor is het nodig om een profiel aan te maken. U hoeft alleen uw e-mailadres door te geven, uw postcode in te vullen, aan te geven van welk gebied rondom uw woning u de bekendmakingen wilt ontvangen en of dat alle of slechts bepaalde bekendmakingen zijn. 

Procedures

Er zijn verschillende procedures mogelijk voor besluiten die genomen worden. In het overzicht vindt u meer informatie over hoe u bijvoorbeeld een zienswijze kunt indienen of beroep instelt.

Verordeningen en beleidsregels

De bekendmakingen van vastgestelde verordeningen en beleidsregels staan niet op deze pagina. U kunt deze vinden in het Gemeenteblad op www.overheid.nl. Op de pagina Verordeningen en regels staan de geconsolideerde versies.