Archeologie

Home > Archeologie

Archeologie

Nederweert en Weert hebben in 2010 gezamenlijk het archeologiebeleid binnen beide gemeentes vastgesteld. Samen met de gemeente Weert is de update en evaluatie van dit beleid opgepakt. Dit heeft geleid tot de ‘Nota update beleidskaart archeologie gemeenten Nederweert-Weert 2017”, met bijbehorende bijlagen. Dit beleid is op 18 april 2017 door de gemeenteraad van Nederweert vastgesteld. Binnen de gemeente Nederweert is dit beleid voortaan het uitgangspunt wat betreft archeologie. Op korte termijn zal het beleid ook ter vaststelling aangeboden worden in de gemeente Weert.

Archief