Algemene informatie ruimtelijke plannen

Home > Algemene informatie ruimtelijke plannen

Algemene informatie ruimtelijke plannen

De gemeente maakt diverse ruimtelijke plannen. De Wet ruimtelijke ordening verplicht overheden onder meer om nieuwe ruimtelijke plannen digitaal op te stellen en via internet beschikbaar te maken. De gemeente beschikt over een handboek dat gehanteerd wordt bij het opstellen van alle ruimtelijke plannen. Het handboek is van toepassing op alle soorten ruimtelijke plannen die binnen de gemeente Nederweert kunnen voorkomen namelijk bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, structuurvisie, buitenplanse afwijkingen bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitplan. Het handboek betreft een dynamisch document en zal indien nodig regelmatig geactualiseerd worden. Onderstaand kunt u het meest actuele deel van het document dat voor externen bedoeld is downloaden.

Te downloaden:
Handboek Ruimtelijke Plannen

In veel gevallen wordt u verwezen naar de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Kijk voor verdere uitleg naar de instructievideo.