Vergadering Gemeenteraad 05-02-2019

Vergadering Gemeenteraad 05-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

6 Vaststellen actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

7 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

8 Investeringssubsidie Stichting M.F.A. Haazehoof

9 Uitvoeringsprogramma 2019 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (TH) en uitbreiding formatie toezicht

10 Vaststelling bestemmingsplan Leisurekwadrant

11 Gebleektendijk 8, omvorming agrarisch naar wonen

12 Eynderhoof, locatie Peelboerderij

13 Wijziging begroting

14 Politiek bestuurlijke actualiteiten

15 Sluiting