Vergadering Gemeenteraad 20-11-2018

Vergadering Gemeenteraad 20-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststelling van de agenda

6 Vaststellen actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

7 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

8 Jaarverslagen

9 Ontslag rekenkamercommissie en werving nieuw lid

10a Centrumplan

Bijgevoegde documenten

10b Collegebesluit "afwegingsnotitie onderhoudsmaatregelen Leveroysedijk"

11 Strateris 44 en 44c, omvorming naar loon- en grondverzetbedrijf

Bijgevoegde documenten

12 Kruisvennendijk 18, omschakeling naar vleesvee

13 Plattelandswoningen, aanvaardbaar woon- en leefklimaat

14 Hoofstraat 15, omvorming burgerwoning naar bedrijfswoning

15 Begrotingswijzigingen 2018 en 2019 BsGW

16 Berap 2-2018

17 Wijziging begroting

18 Politiek bestuurlijke actualiteiten

19 Sluiting

Actueel in Nederweert