Vergadering Gemeenteraad 06-11-2018

Vergadering Gemeenteraad 06-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:17:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

5 Meerjarenonderhoudsplannen en energielabels voor de gemeentelijke gebouwen

6 Programmabegroting 2019

7 Sluiting

Actueel in Nederweert