Vergadering Gemeenteraad 09-10-2018

Vergadering Gemeenteraad 09-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening vergadering

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststelling van de agenda

6 Vaststellen van de actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

7 Ingekomen stukken

8 Jaarverslagen

9 Hamerstukken

10 Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester en voeren van klankbordgesprekken

Bijgevoegde documenten

11 Beleidskader van Afval naar Grondstof (VANG)

12 Beleidsplan Politie 2019

13 Wijzigen Wmo-verordening Nederweert 2018

14 Evaluatie stimuleringsmaatregelen woningbouw

15 Mogelijk verlengen contract met accountant

16 Wijziging begroting

17 Politiek bestuurlijke actualiteiten

18 Sluiting

Actueel in Nederweert