Vergadering Gemeenteraad 30-08-2018

Vergadering Gemeenteraad 30-08-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00
Voorzitter:C.A.M. (Charlot) Koppen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Openbaar maken aanbeveling raad inzake herbenoeming burgemeester Evers

3 Sluiting