Vergadering Gemeenteraad 04-09-2018

Vergadering Gemeenteraad 04-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

6 Vaststellen van de actielijst, termijnagenda en besluitenlijsten

7 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

8 Jaarverslagen

9 Hamerstukken

10 Raadsvoorstel externe vertegenwoordiging gemeenteraad

11 Aanmeldnotitie vormvrije mer-beoordeling Leisurekwadrant Randweg West

12 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hoebenakker Salmespad

13 Roeven ong. opslag- en reparatiebedrijf

14 Lochtstraat 41, omvormen bedrijfswoning naar burgerwoning

15 Vaststelling hogere waarde en bestemmingsplan Smisserstraat 36

16 Vaststellen algemene subsidieverordening Nederweert 2019

17 Meedoenregeling

18 Actualisatie Algemene Plaatselijke verordening (APV)

19 Kredietaanvraag restauratie Lambertustoren

20 Wijziging begroting

21 Politiek bestuurlijke actualiteiten

22 Sluiting