Vergadering Gemeenteraad 05-07-2018

Vergadering Gemeenteraad 05-07-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeenschapshuis de Haazehoof, Ospel
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Loting bij hoofdelijke stemming

3 Vaststelling van de agenda

4 Bepalen aantal wethouders in college

Bijgevoegde documenten

5 Kandidaatstelling wethouders door de fracties JAN, Nederweert Anders en D66

Bijgevoegde documenten

6 Mogelijkerwijs toepassen voorbereidingsbesluit overschrijdingssituaties pluimveehouderijen

Bijgevoegde documenten

7 Benoeming en installatie nieuwe raadsleden voor de fracties JAN en VVD

8 Sluiting

Actueel in Nederweert