Vergadering Gemeenteraad 03-07-2018

Vergadering Gemeenteraad 03-07-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststelling van de agenda

6 Vaststellen van de actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

7 Ingekomen stukken

8 Coalitieakkoord (informatie over financiële doorkijk maakt deel uit van het akkoord)

Bijgevoegde documenten

9 Verordening vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure burgemeester Nederweert

10 Windpark Ospeldijk Verklaringen van geen bedenkingen

Bijgevoegde documenten

11 Jaarrekening (20-06-2018)

12 Berap 1-2018 (20-06-2018)

13 Kadernota 2019-2022 en Nota Reserve & Voorzieningen

14 Wijziging begroting

Bijgevoegde documenten

15 Politiek bestuurlijke actualiteiten

16 Afscheid wethouders

17 Sluiting