Vergadering Gemeenteraad 27-03-2018

Vergadering Gemeenteraad 27-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

6 Vaststellen van de actielijst en besluitenlijst van 13 maart 2018

7 Benoemen commissie onderzoek rechtmatigheid verkiezingen en geloofsbrieven

8 Besluit rechtmatigheid verkiezingen en toelating nieuwe raadsleden

9 Afsluiting raadsperiode 2014-2018

10 Sluiting