Vergadering Gemeenteraad 13-03-2018

Vergadering Gemeenteraad 13-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststelling van de agenda

6 Vaststellen van de actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

7 Ingekomen stukken

8 Jaarverslagen

9 Vaststelling bestemmingsplan Karissteeg en Gabrielweg

9a Vaststelling bestemmingsplan Ahrensburgerstraat/Pijlspits te Nederweert-Eind

10 Vaststelling bestemmingsplan 'Heerbaan ongenummerd 2017 Leveroy'

11 Vaststelling bestemmingsplan Roeventerschans RVR-kavels weg bestemmen

12 Windpark Ospeldijk

Bijgevoegde documenten

13 'Iedereen doet mee!' Aanvalsplan Armoede

14 Controleverordening art. 123 en verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nederweert 2018

15 Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen

16 Initiatiefvoorstel PvdA moratorium geitenhouderij

17 Verzoek om aanvullend krediet kanaalpark "De Heerlijckheid Budschop" (1 maart 2018 toegevoegd)

18 Wijziging begroting (bijlage volgt z.s.m.)

19 Politiek bestuurlijke actualiteiten

20 Sluiting

Actueel in Nederweert