Vergadering Gemeenteraad 06-02-2018

Vergadering Gemeenteraad 06-02-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

6 Vaststellen van de actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

7 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

8 Jaarverslagen

9 Samenwerking gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW) op het gebied van de geowerkzaamheden

10 Nota risicomanagement

11 Ontwerpbegroting 2018-2021 RUD Limburg

12 Uitvoeringsprogramma VTH taken

13 Bijdrage aan Energiecoöperatie Newecoop

14 Antwoordbrief Provincie Limburg op vragen over Rumal

Bijgevoegde documenten

15 Wijziging begroting

16 Politiek bestuurlijke actualiteiten

17 Sluiting