Vergadering Gemeenteraad 19-12-2017

Vergadering Gemeenteraad 19-12-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststellen van de agenda

6 Vaststellen actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

7 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

8 Jaarverslagen

9 Vaststelling bestemmingsplan O.L.Vrouwestraat 18-20

10 Oprichten gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg

11 Realisatieovereenkomst gemeente met Ontwikkelcombinatie (wordt nagezonden)

12 Antwoordbrief college op art. 41 RvO vragen fracties JAN en PvdA over kanaalzone

13 Rapport evaluatienota risicomanagement

14 Financiële verordening gemeente Nederweert 2018

15 Belastingverordeningen en bijbehorende tarieven

16 Verordening Materiële Financiële gelijkstelling onderwijs

17 Verordeninig individuele inkomenstoeslag

18 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nederweert 2018

19 Verordening Jeugdhulp gemeente Nederweert 2018

20 Inzet Stemhulp

21 Wijziging begroting 2017

22 Politiek bestuurlijke actualiteiten

23 Sluiting