Vergadering Gemeenteraad 14-11-2017

Vergadering Gemeenteraad 14-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

6 Vaststellen van de actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

7 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

8 Jaarverslagen

9 Benoeming plaatsvervangend griffier

10 Stand van zaken centrumontwikkeling

11 Herijking Strategische Agenda Nederweert 2020

12 Verordening Geurhinder en veehouderij

Bijgevoegde documenten

13 Aanpak ondermijning

14 Verzoek gemeentelijke bijdrage restauratie orgel

15 Vaststelling bestemmingsplan "Lochtstraat ong. Ospel"

16 Vaststelling bestemmingsplan Houwakker, Vlut, Ospel herziening 2017

17 Vaststelling bestemmingsplan Onze Lieve Vrouwestraat 18-20

18 Notitie 'Gemeente Nederweert & Duurzaamheid'

19 Haalbaarheidsonderzoek sport -en recreatiezone Nederweert

20 Accountantscontrole 2017

21 Begrotingswijziging 2018 BsGW

22 Berap 2-2017

23 Wijziging begroting

24 Poltiek bestuurlijke actualiteiten

25 Sluiting