Aan de raad gerichte brieven 2018

Home > Aan de raad gerichte brieven 2018

Aan de raad gerichte brieven 2018

De Nationale ombudsman
Wat doet de Nationale ombudsman
09-04-2018
Omnibuzz
Begeleidende email, Aanbiedingsbrief begroting 2018-2019, uitgangspuntennotitie
05-04-2018
VNG
"De Gemeenteraad: ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie"
04-04-2018
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Sint Rochusstraat
03-04-2018
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Heerbaan
03-04-2018
Kinderrechtenorganisaties
Felicitatie
03-04-2018
Bouwend Nederland
Inspiratie voor het collegeprogramma 2018-2022, bijlage
03-04-2018
Bibliocenter
Jaarrekening 2017 en jaarverslag 2017 deel I, deel II, deel III
03-04-2018
Veilig Verkeer Nederland
Verkeersveiligheidscoalitie
29-03-2018
Stop Tihange Nederland
Coalitieakkoord
29-03-2018
Gemeente Roermond
Integrale tussenevaluatie rapportage Grip op Samenwerking, bijlage I, bijlage II, bijlage III, bijlage IV
bijlage V, bijlage VI, bijlage VII, bijlage VIII, bijlage IX, bijlage X
29-03-2018
Bergs Advies
Ontwerp bestemmingsplan begeleidende email, landschappelijk inpassingsplan, regels, toelichting, kaart
29-03-2018
RUD Limburg Noord
Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2019, Ontwerpbegroting 2019 RUD
29-03-2018
Ondernemersnetwerk Toeristisch Midden-Limburg
Manifest Ondernemersnetwerk Toeristisch Midden-Limburg email, manifest
26-03-2018
Wittemer Beraad
Brief aan de Limburgse gemeenten
26-03-2018
Natuurmonumenten
Groen Verdient de Ruimte begeleidende email, tien tips voor de gemeente, manifest natuurmonumenten
26-03-2018
Voorzitter van het centraal stembureau
Kennisgeving benoeming raadsleden
26-03-2018
Open State Foundation/Stichting Lobby Lokaal
Maak de input voor het collegeakkoord openbaar
26-03-2018
FNV
Kies sociaal, ook na de verkiezingen brief, Tienpuntenplan voor gemeenten
26-03-2018
Provincie Limburg
Aandachtspunten begroting 2019
23-03-2018
Seniorenvereniging Nederweert-Eind
Afschrift bezwaarschrift tegen concept subsidie per 1 januari 2019
22-03-2018
Raad voor het openbaar Bestuur
Advies voor de publieke zaak begeleidende brief en Advies "Voor de publieke zaak"
20-03-2018
Vluchtelingenwerk
Urgent verzoek bescherming Afghaanse vluchtelingen in Nederland
19-03-2018
Buro Jansen & Janssen
Invoering WIV
19-03-2018
Initiatiefnemer "ik verlang mijn stem terug"
Ik verlang mijn stem terug
16-03-2018
Provincie Limburg
Belastingoverzicht 2018 Limburgse gemeenten
16-03-2018
VNG
Gemeenten4globalgoals
12-03-2018
Gemeente Oldenzaal
Motie m.b.t. het Kinderpardon, brief staatssecretaris, brief vereniging van Nederlandse gemeenten
07-03-2018
Federatie van gehandicaptenorganisaties in Limburg
Toegankelijkheid stemlokalen
06-03-2018
BsGW
Kadernota 2019, deel II, deel III, deel IV
06-03-2018
Gemeente Oosterhout
Motie over ontslag burgemeester begeleidende email, motie
06-03-2018
Burger
"De slachtoffers van houtstook" begeleidende email, meldingen houtrook, eyecatcher
02-03-2018
Sociale Alliantie
Samen voor beter begeleidende email, manifest Samen voor beter
02-03-2018
Ondernemersvereniging Nederweert
Gunnerij
14-03-2018
Patiƫntenfederatie
Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving
28-02-2018
Natuur & Milieu
Duurzaamheid gemeenten begeleidende email, overzichtstabel en volledig rapport Quickscan
Duurzaamheid Nederlandse Gemeenten
27-02-2018
Hoera Kindercentra
Begeleidende brief, Manifest "Gemeente: erken en benut kinderopvang"
22-02-2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bewustzijn digitale informatiebeveiliging
15-02-2018
Statiegeldalliantie
Doet uw gemeente ook mee?, achtergrondinformatie
14-02-2018
SOL Belangenbehartiging voor verstandelijke gehandicapten
Mail, begeleidend schrijven, Manifest schoolverlaters met een beperking, op weg naar werk?
en verzendlijst
06-02-2018
Tafel van 12
Uitnodiging: Veiligheid, integrale aanpak in samenwerking met alle betrokkenen
02-02-2018
Visiegroep buurtalen
Manifest buurtalen & Interpovinciale onderwijsdag der beide Limburgen
29-01-2018
Commissariaat voor de media
Advies lokale publieke media-instelling
26-01-2018
Burgers
Voorstel voor opname in het plan van scholen
25-01-2018
Burger
Milieuomstandigheden
24-01-2018
Vogelwerkgroep, Stichting Groen Weert etc..
Kleine landschapselementen
22-01-2018
Nationale Ombudsman
Rapport "Een open deur", samenvatting rapport "Een open deur"
19-01-2018
Stichting Dierenlot
Dierenwelzijn
18-01-2018
Raad van State
Beroep
16-01-2018
Provincie Limburg
Vervroegde bekendmaking bestemmingsplan "Onze Lieve Vrouwestraat, Ospel"
08-01-2018

Archief: