Aan de raad gerichte brieven 2016

Home > Aan de raad gerichte brieven 2016

Aan de raad gerichte brieven 2016

Veiligheidsregio Limburg-Noord
Kadernota 2018
23-12-2016
Gemeente Rheden
Begeleidende  brief, Motie vreemd aan de orde van de dag: "Minister beperk je tot het wat."
23-12-2016
Klok & Peel Museum Asten
Klok & Peel Magazine
21-12-2016
Provincie Limburg
Begroting 2017
19-12-2016
Burger
Houtrookoverlast (email), bijlage I, bijlage II, bijlage III, bijlage IV, bijlage V
12-12-2016
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Kerkstraat 39
12-12-2016
Lokaal FNV
Reactie op concept visie beschut werk
09-12-2016
MKB Nederland
MKB-vriendelijkste gemeente 2016
08-12-2016
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Circulaire
05-12-2016
Daadkracht
Belastingverordeningen 2016 niet geldig
01-12-2016
LOGA
Aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering, bijlage
24-11-2016
Provincie Limburg
Uitnodiging werkconferentie N266
23-11-2016
Nederlandse Vakbond Varkenshouders
Aanbieding uitkomsten Geuronderzoek
22-11-2016
Personen met verward gedrag
Schakelteam opvolger aanjaagteam Verwarde Personen
21-11-2016
Burger
Email fijn stof en roet, bijlage fijn stof
16-11-2016
Waterschap Peel en Maasvallei
Actieprogramma Code Oranje, bijlage I, bijlage II
15-11-2016
Alliantie van Stakeholders
Open brief
14-11-2016
VNG
CARUWO wijzigingen als gevolg van invoering IKB
11-11-2016
Locoo
Begeleidende email, flyer, concept-motie
07-11-2016
Gemeente Venray
Motie m.b.t. zienswijze begroting 2017 en meerjarenperspectief 2018-2020 Omnibuzz
04-11-2016
Cli├źntenraad SW Weert, Nederweert en Cranendonck
Bezorgdheid over fusie Risse Westrom
01-11-2016
Gemeente Peel en Maas
Zienswijze begroting 2017 en meerjarenperspectief Gr Omnibuzz
31-10-2016
Algemeen Nederlands Verbond
Samenwerkingsverband
28-10-2016
ProDemos Gemeenteraadsverkiezingen op tijd
Uitnodigingsbrief gemeenteraadsverkiezingen op tijd, flyer gemeenteraadsverkiezingen op tijd
26-10-2016
MKB Limburg
Uitnodiging jaarsymposium
26-10-2016
Bond van Wapenbroeders
Uitnodiging dodenherdenking Nederweert
24-10-2016
Risse Groep
Scorecard Risse
20-10-2016
Gemeente Roerdalen
Zienswijze begroting 2017 en meerjarenperspectief Gr Omnibuzz
20-10-2016
Inspectie SZW
Onderzoek Veilig gebruik Suwinet
19-10-2016
Streekomroep Weert
Jaarrekening 2015, Jaarverslag 2015, Begroting 2017 en subsidieverzoek
17-10-2016
Rubicon Jeugdzorg
Jaarbericht 2015
17-10-2016
Inwoners Nederweert
Wegdekgoot
11-10-2016
Inspectie van Onderwijs
Begeleidende brief, Landelijk rapport toezicht en handhaving kinderopvang 2015
05-10-2016
Proteion
Toekomstplan thuiszorg
03-10-2016
Burger
Begeleidende email, tips voor slimmer stoken
28-09-2016
Gemeente Frysek Marren
Begeleidende email, Motie jaarrekening en jaarverslag
23-09-2016
Burger
Het stoken van hout noodzakelijke bron voor hernieuwbare energie? email, Bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3
22-09-2016
Mediwiet Midden-Nederland
Medicinale cannabis
22-09-2016
Voorzitter gemeenteraad
Mededeling inzake benoeming tot lid van de raad van de gemeente Nederweert
19-09-2016
Burger
Overpeinzing van een nieuwkomer
19-09-2016
Burger
Chroom-6 in rook email, bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4, bijlage 5
17-09-2016
Mister Gay Netherlands
Open brief inzake uithangen regenboogvlag op 11 oktober a.s.
16-09-2016
Omnibuzz
Begeleidende email en brief tijdsplanning concept begroting 2017 & meerjarenperspectief 2018-2020
14-09-2016
Rekenkamercommissie Nederweert
Aankondiging regionaal rekenkameronderzoek VRLN
Startnotitie regionaal onderzoek Veiligheidsregio Limburg Noord
14-09-2016
Inwoner Nederweert
Verzoek plaatsen hondenpoepbakken
08-09-2016
Deltacommissaris
Uitnodiging Nationaal Deltacongres 2016
07-09-2016
Voorzitter gemeenteraad
Mededeling inzake benoeming
06-09-2016
Omnibuzz
Begeleidende email, aanbiedingsbrief begroting 2017 en meerjarenperspectief,
Begroting 2017 en meerjarenperspectief
05-09-2016
Scouting Nederweert
Zienswijze kanaalvisie
05-09-2016
Inwoner Nederweert
Zienswijze Ontwerp-structuurvisie Kanaalzone Nederweert
01-09-2016
Rijkswaterstaat
Zienswijze Ontwerp-structuurvisie Kanaalzone Nederweert
31-08-2016
Werkgroep houtrookoverlast
Stoken op geïmpregneerd hout, bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4
31-08-2016
Inwoner Nederweert
Zienswijze Ontwerp-structuurvisie Kanaalzone Nederweert
31-08-2016
Provincie Limburg
Structuurvisie kanaalzone
30-08-2016
BIZ Platform Nederland
Uitnodiging seminar BIZ financieel
24-08-2016
Werkgroep Behoud de Peel
Jaarverslag 2015
24-08-2016
Voorzitter centraal stembureau
Kennisgeving benoeming dhr. Smeets, dhr. Ansems, dhr. Gijzen, dhr. Willems,
mevr. Bongers-Pennings, mevr. Wernink,
23-08-2016
Inwoner Nederweert
Zienswijze Ontwerp-structuurvisie Kanaalzone Nederweert
16-08-2016
Voorzitter gemeenteraad
Mededeling inzake benoeming
03-08-2016
Veiligheidsregio Limburg Noord
Voorjaarsrapportage 2016
01-08-2016
Burger
Verklaring GGD arts inzake pieptonen
01-08-2016
BDO
Accountantsverslag 2015controleverklaring
29-07-2016
Voorzitter centraal stembureau
Kennisgeving benoeming lid van de raad van de gemeente Nederweert
28-07-2016
Voorzitter gemeenteraad
Mededeling niet aannemen benoeming tot lid van de raad van de gemeente Nederweert
28-07-2016
Gemeente Duiven
Motie "Verklaring Omtrent het Gedrag"
26-07-2016
BsGW
Begeleidend schrijven jaarverslag 2015, jaarverslag 2015
26-07-2016
Stichting Platform Gehandicapten
Locatie Jan Linders
25-07-2016
Risse Groep
Scorecard 2016 t/m juni
22-07-2016
Gemeente Bergen
Begeleidende email, motie VOG's
20-07-2016
Gemeente Bergen
Begeleidende email, motie autonomie belastingheffing
20-07-2016
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Zienswijze begrotingswijziging nr. 3. 2016
19-07-2016
LLTB
Onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden
18-07-2016
Routebureau Noord- en Midden-Limburg
Jaarverslag 2015
12-07-2016
Provincie Limburg
Aanvulling rapport gemeentelijke sportuitgaven
11-07-2016
Jan Linders
Brief AIM Advocaten Lambertushof Nederweert
11-07-2016
Gemeente Leudal
Begeleidende email motie, Motie inzake jaarrekening en begroting Veiligheidsregio Limburg-Noord
07-07-2016
Burger
VNG Enquete Houtrook
06-07-2016
Nieuw Winkel Vastgoed
Renovatievoorstel Jan Linders supermarkt aan de Lambertushof te Nederweert, bijlage I, bijlage II
05-07-2016
BsGW
Begeleidende brief begroting, Begroting 2017 en meerjarenraming 2017-2021
04-07-2016
Voorzitter centraal stembureau
Kennisgeving benoeming lid van de raad gemeente Nederweert
01-07-2016
Organisatoren Randweg Manifestatie
Uitnodiging Randweg Manifestatie
30-06-2016
AIM advocaten
Tegenwerking optimalisatieplan supermarktlocatie Lambertushof
30-06-2016
BsGW
Begeleidende brief jaarrekening 2015, Jaarrekening 2015
28-06-2016
Keyport 2020
Begeleidend schrijven, Routeplan 2016-2020, Jaarplan 2016
23-06-2016
Alliantie van Stakeholders
MKBA, Kanaalparkzone, voortschrijdend inzicht
17-06-2016
Raad van State
Uitspraak deel I, deel II, deel III
16-06-2016
Stichting Groen Weert
Leveroysedijk
15-06-2016
Werkgroep verontruste burgers Nederweert
Open brief
15-06-2016
Het Rosvelt Onroerende Zaken B.V.
Email correspondentie Weert/Nederweert/Nobis
Correspondentie Weert/Nederweert/Nobis
14-06-2016
Raad van State
Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening
14-06-2016
Gemeente Gennep
Zienswijze conceptbegroting 2016 Veiligheidsregio Limburg-Noord
14-06-2016
Burgemeester en wethouders gemeente Nederweert
Zienswijze ontwerp jaarrekening en ontwerp begroting 2017
14-06-2016
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Begeleidend schrijven, Jaarverslag 2015
13-06-2016
ProDemos
Dag van de Democratie 2016
08-06-2016
Green Peace
Schone energie
07-06-2016
Vereniging voor Kunst en Cultuur
Meld u gemeente aan voor NBG Bank Erfgoedprijs 2017
06-06-2016
Burgemeester en wethouder gemeente Nederweert
Controle jaarrekening 2015, NBA en VNG over accountantscontrole Sociaal Domein 2015
06-06-2016
Wethouder Houtman
Ontslagbrief
06-06-2016
Burgemeester en wethouder gemeente Nederweert
Reglement van orde
06-06-2016
Gemeente Boxtel
Motie gratis ter beschikking stellen VOG's
02-06-2016
ProDemos
Uitnodiging Zomerraad raadsleden 2016, Flyer Zomerraad
02-06-2016
Boonstra
Biomassa centrale's klachten, bijlage
02-06-2016
Vereniging Openbare Bibliotheek
Kindermanifest, bijlage
01-06-2016
Wecycle
Benchmark 2015
31-05-2016
Gemeente Westland
Onrechtmatige uitnamen VNG uit gemeentefonds
31-05-2016
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Eynderhoof
27-052-016
Gemeente Amersfoort
Motie aanpak houtrook
25-05-2016
Omwonenden en gebruikers Leveroysedijk
Begeleidende email, brief verkeerssituatie Leveroysedijk
23-05-2016
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
Manifest
19-05-2016
Waterschap Peel en Maasvallei
Agenda openbare vergadering Algemeen Bestuur
13-05-2016
RisseGroep
Jaarverslag 2015
12-05-2016
RisseGroep
Risse Scorecard
12-05-2016
Provincie Limburg
Sportuitgaven Limburgse gemeenten 2010-2014
12-05-2016
Inwoners Nederweert
Zienswijze ontwerp-detailhandelsstructuurvisie
10-05-2016
Vereniging van eigenaren Nederweert-centrum
Zienswijze ontwerp-detailhandelsstructuurvisie Nederweert
10-05-2016
Kussenenzo
Zienswijze ontwerp detailhandelsvisie Nederweert
10-05-2016
De Alliantie van stakeholders
N266 MKBA, memo gesprek randweg
09-05-2016
Ageviewers
Herziening afspraken alcolholbeleid
09-05-2016
Gilles van de Wouw
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 39 deel I, deel II, deel III
09-05-2016
AIM advocaten
Zienswijze ontwerp-detailhandelsstructuurvisie Nederweert deel I, deel II, deel III, deel IV, deel V, deel VI
06-05-2016
Burger namens StopUMTS
GGD standpunt t.a.v. gezondheidsschade door straling van draadloze communicatie, bijlage
04-05-2016
Burger
Bespaar het milieu: De ja-ja sticker
04-05-2016
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wettelijke regeling inzake geheimhouding
04-05-2016
Koninklijke Nederlandse Maatschappij
Vestiging dierenklinieken in detailhandel
04-05-2016
Pleunis mode
Zienswijze ontwerp detailhandelsvisie Nederweert
04-05-2016
Heerschap Groep
Zienswijze ontwerp-detailhandelsstructuurvisie
03-05-2016
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners
Kompas Right tot Challenge
29-04-2016
Burger
Zienswijze ontwerp detailhandelvisie: ontwikkeling plan Wijen
28-04-2016
Gemeente Krimpen aan de Ijsel
Begeleidende email motie, Motie
26-04-2016
Vastgoedmanager
Email artikel Jan Linders, Artikel Jan Linders
20-04-2016
Burger
Politie houtrookoverlast 1, politie houtrookoverlast 2
18-04-2016
Raadslid.Nu
Zelfstandig raadsbudget, bijlage
18-04-2016
BsGW
Voorlopige jaarrekening 2015
18-04-2016
Gemeente Weert
Begeleidende email brief gemeente Weert inzake VANG programma
Brief gemeente Weert inzake VANG programma
18-04-2016
Milieudefensie
TTIP en CETA, Factsheet
18-04-2016
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2017, Begroting 2017
Aanbiedingsbrief jaarrekening 2015, Jaarrekening 2015
13-04-2016
Ministerie van Binnenlandse Zaken
3e gewijzigde druk van de Handreiking integriteit politieke ambtsdragers, bijlage
13-04-2016
Burger, platform houtstook
Uitzending Zembla
08-04-2016
Burger
Onderzoek
08-04-2016
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Aanbieding Rapport Studiegroep Openbaar Bestuur
06-04-2016
Bibliocenter
Jaarrekening 2015 deel I, deel II, deel III, deel IV, deel V, deel VI
05-04-2016
VANG
Resultaten vermindering huishoudelijk restafval
25-03-2016
Raad van State
Bp. Buitengebied 3e herziening
25-03-2016
Provincie Limburg
Belastingoverzicht 2016 Limburgse gemeenten
25-03-2016
Provincie Limburg
Aandachtspunten begroting 2017
25-03-2016
Gemeente Peel en Maas
Amendement inzake doelgroepenvervoer
24-03-2016
Ernst en Young Accountants
Herziene SiSa-verantwoordingen
24-03-2016
MKB Limburg
Herijking detailhandelsvisie Limburg 2015 deel I, deel II, deel III
17-03-2016
Stichting Eynderhoof
Uitnodiging opening seizoen 2016
15-03-2016
Horecavereniging Nederweert
Geluidsbeleid kermis
14-03-2016
AIM Advocaten
Ontwerp Detailhandelsstructuurvisie Nederweert
09-03-2016
BsGW
Kadernota deel I, deel II, deel III, deel IV
08-03-2016
Nieuw Winkel Vastgoed
Optimaliseren Lambertushof/centrumplan Nederweert
01-03-2015
Alliantie van stakeholders
Open brief N266
29-02-2016
Detailhandel Nederland
Actie voor een goed detailhandelsklimaat
29-02-2016

Burger
Email overlast houtrook
Rapport Rookoverlast, houtkachels, haarden en vuurkorven: burenruzie of milieuprobleem?
Reactie GGD'en en NoordNL op Kamerbrief 'overlast door houtrook'
Fijnstofuitstoot

28-02-2016
Rekenkamercommissie
Nieuw onderzoek
25-02-2016
Ministerie Binnenlandse Zaken
Circulaire
24-02-2016
Burger
Vergelijking houtstook - auto's
Reactie GGD'en Noord Nederland op kamerbrief houtrook
22-02-2016
Energy Engineering
Handhaving, WOB verzoek deel I, deel II, deel III, deel IV
22-02-2016
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Afronden jaarrekening 2015 Sociaal Domein
22-02-2016
Burger
Houtkachel openhaard overlast
Residential Heating Wood Coal Health Impacts
Emissieoorzaken fijn stof
Fijn stof uitstoot
11-02-2016
Burger
Reactie GGD'en Noord Nederland op kamerbrief houtrook
10-02-2016
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015
04-02-2016
Gemeente Cranendonck
Voorlopig besluit gemeente Cranendonck over bestuurlijke toekomst
Reactie gemeente Cranendonck op veerkrachtig bestuur richting GS
Publiekssamenvatting gemeente Cranendonck
03-02-2016
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Handreiking verzelfstandigingen samenwerking
bij decentrale overheden deel I, deel II, deel III, deel IV
03-02-2016
Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
Begeleidend schrijven - Workshop voor ouderen
03-02-2016
Gemeente Maastricht
Aangenomen motie m.b.t. juridische stappen tegen Tihange
28-01-2016
Vereniging voor Explosieven
Uitnodiging netwerkbijeenkomst Opsporen Conventionele Explosieven 2016
28-01-2016
De heer Dijk
Overlast stoken houtkachels
25-01-2016
Stichting Groen Weert en Bomenstichting
Bermenbeleid
20-01-2016
Raadsleden gemeenten Veendam en Emmen
Verzoek tot ondertekenen petitie inzake Energieakkoord
13-01-2016
De voorzitter van de gemeenteraad
Benoeming tot lid van de raad
04-01-2016