Aan de raad gerichte brieven 2015

Home > Aan de raad gerichte brieven 2015

Aan de raad gerichte brieven 2015

De voorzitter van de gemeenteraad
Benoeming tot lid van de raad
04-01-2016
De Krimpenerwaardmakelaars
Statushouders op weg naar integratie, Hoe krijgt u gemeente dat voor elkaar?
28-12-2015
Ondernemersvereniging Nederweert
Bereikbaarheid en parkeren
23-12-2015
Stichting Meent van der Sluis
Gemeentelijke bijdrage monument Groningen
Afbeelding monument
23-12-2015
Raad voor het Openbaar Bestuur
Advies Wisselwerking
18-12-2015
Provincie Limburg
Begroting 2016
18-12-2015
Cliëntenraden Xonar, Gastenhof, Rubicon, Mutsaersstichting, Icarus en PSW junior
Zorgen over jeugdhulp
17-12-2015
Natuur & Mileu
Maatschappelijk Verantwoord Inkomen van mobilitieit (brief)
Goed (Aan)Besteed? (rapport)
14-12-2015
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Circulaire; Wijzigingen in de gemeentewet
14-12-2015
Burger
Lichthinder
14-12-2015
Waterschap Peel en Maasvallei
Bekendmaking vergadering Algemeen Bestuur
09-12-2015
Voorzitter centraal stembureau
Kennisgeving benoeming
08-12-2015
Burger
Overzicht emissies
07-12-2015
Zij Actief
Aanbiedingsbrief manifest
Manifest voor een betere uitvoering van de Wmo 2015 in de praktijk
03-12-2015
Provincie Limburg
Omgevingsvergunning
02-12-2015
LOGA
Nieuw hoofdstuk CAR UWO
02-12-2015
Burger
Problemen in de zorg
02-12-2015
Burger
Jaarrekening 2014
02-12-2015
Raad van State
Kopie beroepschrift
01-12-2015
Inwoners Nederweert
Brief aan de raad inzake randweg
01-12-2015
Burger
VVD wil subsidie op houtkachels
27-11-2015
Gemeente Losser
Begeleidende email motie gemeente Losser
Motie Rekenkamerfunctie
25-11-2015
Voorzitter stembureau
Kennisgeving benoeming
23-11-2015
Burger
Vuurwerk: VerKNAL je oren niet
Bijlage: Overzicht gehoorschade
23-11-2015
Burger
Huizen zijn tikkende tijdbommen
Bijlage: vergelijk houtstook-auto's
23-11-2015
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Veilig gebruik van SUWInet
20-11-2015
Inwoner Nederweert
Ontslagbrief raadslid
17-11-2015
Burger
Fijn stof
Bijlage: emissieoorzaken fijn stof
Bijlage: vergelijking houtstook-auto's
16-11-2015
Stichting CLIC
Programma bijeenkomst tegen kindermishandeling
Bijlage Programma bijeenkomst tegen kindermishandeling
13-11-2015
Burger
Emissieoorzaken fijn stof
13-11-2015
Provincie Limburg
Uitvoeringsprogramma Sport augustus 2015 t/m 2017 "Sportend Limburg bereikt meer!"
10-11-2015
Burger
Houtrook
Bijlage: Longfonds Verklaring Houtrook
09-11-2015
Nationaal crisisteam
Handreiking verhoogde asielinstroom
09-11-2015
Provincie Limburg
Bestemmingsplan 7 woningen Montgomerystraat
09-11-2015
Stichting Rubicon Jeugdzorg
Jaarbericht 2014
03-11-2015
Burger
Kies voor je longen, stook niet op hout
Bijlage I
Bijlage II
02-11-2015
Bond van Wapenbroeders
Uitnodiging dodenherdenking
30-10-2015
Raad van State
Kennisgeving van beroep
29-10-2015
Risse Groep
Scorecard Risse Groep 2015 tot en met september, aanbiedingsbrief
Scorecard
29-10-2015
Gemeente Oldenzaak
Motie
Persbericht
27-10-2015
Burger
Hulp gevraagd voor burgers, ziek door straling draadloze communicatie
26-10-2015
Burger
Kattenverjager verjaagt ook vleermuizen
Bijlage I
Bijlage II
26-10-2015
Raad van State
Intrekking beroep
26-10-2015
Burger
Residential heatinig with wood and coal
22-10-2015
Burger
Houtrook en gezondheid GGD Friesland, Drenthe en Groningen
Bijlage
16-10-2015
Burger
Plan voor huisvesten vluchtelingen
Bijlage
16-10-2015
Raad van State
Partiële herziening bestemmingsplan Kreijel ong. Ospel
14-10-2015
Grondlegger Stichting Kledingbank Limburg
Beleidende email open brief aan Depute en Statenleden
Open brief aan Depute en Statenleden
14-10-2015
Provincie Limburg
Ontwerp-bestemmingsplan Smisserstraat 41
09-10-2015
Provincie Limburg
Vervroegde bekendmaking bestemmingsplan buitengebied 3e herziening
09-10-2015
Provincie Limburg
Financiële kengetallen
09-10-2015
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Circulaire
06-10-2015
Nieuwsuur
Enquete drie decentralisaties
06-10-2015
FNV Uitkeringsgerechtigden
Keuringen beschut werk
02-10-2015
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Crisisnoodopvang
30-09-2015
Dutch Child Center
Meer keuze voor ouders en gemeente
30-09-2015
Voorzitter Centraal Stembureau
Kennisgeving benoeming
29-09-2015
Nederlandse Vakbond Varkenshouders
Verduurzaming varkenssector
28-09-2015
Burger
Rookoverlast,   Artikel, Onderzoeksrapport
29-09-2015
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Crisisnoodopvang
24-09-2015
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Knelpunten Decentralisaties vragen actie van gemeente en GR
22-09-2015
Raadslid.Nu
Reactie op actieplan lokale rekenkamers
21-09-2015
Raad van State
Verzoek om stukken
17-09-2015
Raad van State
Mededeling ingekomen beroepschrift
17-09-2015
Inwoner Nederweert
Grondstrookjes
17-09-2015
Deltacommissaris
Uitnodiging Zesde Nationaal Deltacongres
15-09-2015
Burger
Rookoverlast, Bijlage
14-09-2015
Stichting Rubicon
Subsidieaanvraag Jeugdhulp Midden-Limburgse gemeenten 2016
10-09-2015
Inspectie van het Onderwijs
Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2014
09-09-2015
Inwoner Ospel over (financiële gevolgen) ontslag
Inwoner Ospel II en concept antwoordbrief
07-09-2015
Burger
Houtrook veroorzaakt longkanker
04-09-2015
Progressief Leudal
Begroting 2016
31-08-2015
Provincie Limburg
Vaststelling bestemmingsplan 'Houwakker, Vlut Ospel, herziening 2015'
20-08-2015
BDO
Opdrachtbevestiging controleopdracht 2015
14-08-2015
Inwoner Nederweert
Consumentenonderzoek naar gewenste structuur van centrum
10-08-2015
Nederlandse vereniging voor raadsleden
Rol en positie van de gemeenteraad
03-08-2015
BsGW
Begeleidende brief jaarverslag
Jaarverslag 2014
30-07-2015
Provincie Limburg
Vervroegde bekendmaking bestemmingsplannen
30-07-2015
Burger deel I
Burger deel II
Ultrasoon ultraslecht
29-07-2015
Gemeente Gulpen-Wittem
Motie gemeenschappelijke regelingen
24-07-2015
Provincie Limburg
Realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden
23-07-2015
DAS Rechtsbijstand
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert, 3e herziening"
20-07-2015
Raad voor de financiële verhoudingen
Toezending Rapport 'Grond, geld en gemeenten'
Rapport 'Grond, geld en gemeenten'
16-07-2015
De Risse Groep
Scorecard Risse Groep 2015 tot en met juni
16-07-2015
Provincie Limburg
Financieel verdiepingsonderzoeken
13-07-2015
Griffier
Verzoek om ontslag
07-07-2015
LOGA
Brief Overgangsrecht
Bijlage Overgangsrecht
07-07-2015
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Handreiking Treasury 2015
02-07-2015
BsGW
Begroting 2016 en meerjarenraming deel I, deel II, deel III, deel IV
30-06-2015
BsGW
Jaarrekening 2014 deel I, deel II
30-06-2015
Inwoners Nederweert-Eind
Leliebollenkwekerij
27-06-2015
LOGA
Wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg
23-06-2015
Gemeente Bergen
Zienswijze jaarrekening 2014 en ontwerp-begroting 2016
23-06-2015
Provincie Limburg
Vervroegde bekendmaking bestemmingsplan 'Herziening uitbreidingslocatie Merenveld"
23-06-2015
Stichting Houtrookvrij
Problemen gerelateerd aan het stoken van hout door particulieren
22-06-2015
Inwoner Roermond
Toezichthouder Veolia email, krantenartikel onderzoek toezichthouder Veolia
20-06-2015
Verklaring Longfonds
Houtrook en gezondheidsschade brief, rapport Longfonds
20-06-2015
Waterschap Peel en Maasvallei
Agenda vergadering algemeen bestuur
19-06-2015
Burger
Hoogfrequent geluid email, krantenartikel
17-06-2015
Samen Levens redden
Uitnodiging deelname Reanimatie-estafette 2015
16-06-2015
Aandacht voor iedereen
Zorg naar gemeenten - In samenspraak met de burger
15-06-2015
Meerts Rechtspraktijk
Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Nederweert, 3e herziening
12-06-2015
Stichting Leven met de Aarde
Klimaat en herstellende landbouw
11-06-2015
MKB Limburg
Centrumontwikkeling Nederweert
08-06-2015
AIM advocaten
Centrumontwikkeling Nederweert deel I, deel II
08-06-2015
Ruimte voor Ruimte Limburg C.V.
Getekende aanvulling op proforma zienswijze
ontwerpbestemmingsplan 'Houwakker/Vlut Ospel herziening 2015, Nederweert'
02-06-2015
Routebureau Noord- en Midden-Limburg
Verkort Jaarverslag Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg 2014
02-06-2015
Wecycle
Benchmark 2014 afgifte elektrische apparaten (e-waste)
29-05-2015
Werkgroep Behoud de Peel
Subsidie 2015
20-05-2015
Ruimte voor Ruimte Limburg C.V.
Pro-forma zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Houwakker/Vlut Ospel herziening 2015, Nederweert'
20-05-2015
Initiatief Stop Tihange
Kernreactor Tihange
14-05-2015
Inwoner Nederweert
Verzoek om afvalbakken, foto 1, foto 2, foto 3, foto 4
14-05-2015
Bergs Advies
Verslag dialoog Hagelkruisbaan 8 te Ospel
12-05-2015
Gemeente Noordoostpolder en Boxtel
Aankondiging indienen motie "nee" tegen schaliegas, tijdens VNG Jaarcongres
12-05-2015
Cafe de Treff
Aanleg nieuwe randweg in relatie tot fiets/wandelcafe De Treff
11-05-2015
Huis voor de Zorg
Grote decentralisatie (3 d's)
11-05-2015
Provincie Limburg
Ontwerp-bestemmingsplan "Houwakker Vlut Ospel, herziening 2015"
08-05-2015
Provincie Limburg
Ontwerp-bestemmingsplan "Kreijel ongenummerd, Ospel"
07-05-2015
Provincie Limburg
Ontwerp-bestemmingsplan "Casseweg ongenummerd, Ospel"
06-05-2015
De Risse Holding B.V.
Begeleidend schrijven Risse score card
Risse score card
06-05-2015
Ernst & Young
Controleverklaring deel I, deel II, deel III, deel IV, deel V, deel VI, deel VII
deel VIII, deel IX, deel X, deel XI, deel XII
04-05-2015
Raad van State
Uitspraak deel I, deel II, deel III, deel IV, deel V,
deel VI, deel VII, deel VIII, deel IX, deel X
04-05-2015
RIEC
Opschorten indienen zienswijze jaarplan 2016 en jaarverslag 2014
01-05-2015
Recron
Uitnodiging kennismaking recreatie en toerisme Limburg
01-05-2015
ProDemos
Deelname aan Dag van de Democratie op locatie
30-04-2015
Lexence advocaten
Raadsvoostel centrumontwikkeling Nederweert
21-04-2015
Bewoners Laurierstraat /Ribestraat
Carpoolplaats
21-04-2015
Stichting LOC
Begeleidende email notitie medezeggenschap
Notitie medezeggenschap
21-04-2015
Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg
Stichting POVL
15-04-2015
Veiligheidsregio limburg-noord
Begrotingswijziging en nieuwe programmabegroting 2015
14-04-2015
Provincie Limburg
Belastingoverzicht 2015 Limburgse gemeenten
09-04-2015
Gemeente Sluis
Motie m.bt. onderhandeling cao Sociale Werkvoorzieningen
09-04-2015
RIEC
Zienswijze jaarplan 2016 deel I
Zienswijze jaarplan 2016 deel II
Zienswijze jaarplan 2016 deel III
08-04-2015

RIEC
Zienswijze jaarverslag 2014 en correctie jaarverslag 2013 deel I
Zienswijze jaarverslag 2014 en correctie jaarverslag 2013 deel II
Zienswijze jaarverslag 2014 en correctie jaarverslag 2013 deel III

08-04-2015
Bevolkingsdaling met beleid! Kennis- en expertisecentrum (brief)
Bevolkingsdaling met beleid! Kennis- en expertisecentrum (begeleidende email)
Rondetafelgesprek Krimp
07-04-2015
Bibliocenter
Jaarrekening en Jaarverslag 2014 deel I
Jaarrekening en Jaarverslag 2014 deel II
Jaarrekening en Jaarverslag 2014 deel III
02-04-2015
Provincie Limburg
Zorgen over adequaat bewaren van agenda's van bestuurders
26-03-2015
De Nationale Ombudsman
Jaarverslag 2014
26-03-2015
Lexence advocaten
Onderzoek optimalisatie Lambertushof (eerste verkenning)
26-03-2015
Raad van State
Verlengen termijn uitspraak
24-03-2015
Ministerie van Binnenlandse Zaken I
Ministerie van Binnenlandse Zaken II
Agenda Lokale Democratie
17-03-2015
Jan Linders Supermarkten BV
Bijlage brief Jan Linders Supermarkten BV
Reactie n.a.v. brief en gesprek
16-03-2015
Circus Renaissance
Aanvraag evenementenvergunning
10-03-2015
Buurtbewoners Merenveld
Zienswijze bestemmingsplan Merenveld
09-03-2015
Inspectie SZW
Rapportage Uitvoering Wwb voor jongeren
09-03-2015
Raad van State
Uitspraak
05-03-2015
Lexence advocaten
Onderzoek optimalisatie Lambertushof
01-03-2015
Raad van State
Uitstel uitspraak
26-02-2015
LOC Zeggenschap in zorg
Bedankbrief
26-02-2015
Centroz
Gemeentelijke bezuinigingen
23-02-2015
Betrokken bewoners Ribesstraat en Laurierstraat
Standpunt betreffende het project carpoolplaats
19-02-2015
Ontwikkelgroep Particulier woningbezit in de krimp
Handreiking
18-02-2015
Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert
Open brief
04-02-2015
Inwoner Renkum
WOB verzoek vuurwerkverbod gemeente Nederweert
03-02-2015
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Toegankelijkheid stemlokalen
02-02-2015
Ministerie van Sociale Zaken
Rapportage De boete belicht
29-01-2015
De Vlikkestaekers
Uitnodiging Boerebruilof
29-01-2015
Provincie Limburg
Interbestuurlijk toezicht
15-01-2015
Gemeente Leudal
Zienswijze begrotingswijziging 2014
09-01-2015